Back to Top

Privacy

Het is zeer belangrijk dat de privacy van cliënten wordt gewaarborgd. Hieronder in het Privacyregelement kunt u lezen hoe de praktijk de Privacy waarborgt. 

Ik ben verplicht de identiteit van de cliënten vast te stellen en dit vast te leggen in mijn administratie. Deze verplichting is vastgelegd in de wet BSN-Z. 

Er is een bewaarplicht van het clientendossier. De WGBO( wet op de geneeskundige Behandelovereenkomst) eist dat ik de patientendossiers minimaal 15 jaar moet bewaren en moet voldoen aan de eisen rondom de dossiervoering. 

Mocht u na het lezen van het privacyregelement nog vragen hebben, kunt u deze persoonlijk aan mij stellen of via telefoon 071-5322892 of email praktijk@logopediekortekaas.nl