Back to Top

Wanneer logopedie

Twijfelt u of u of uw kind logopedie nodig heeft?

U kunt altijd de praktijk bellen of mailen met uw vraag. 

Wilt u meer weten over logopedie of dat een logopedische behandeling nodig is, leest u dan ook onderstaande informatie over de verschillende gebieden van logopedie. 

Heeft u een verwijzing van de arts kunt u uzelf of uw kind aanmelden bij het kopje aanmelden. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

De praktijk is ook direct toegankelijk, dus u kunt u of uzelf ook zonder verwijzing van de arts aanmelden. 

Behandelgebieden

Taal

-Moeite met het maken van zinnen

-Moeite met het vertellen van verhalen

-Moeite om op woorden te komen 

-Kleine woordenschat 

-Moeite met auditieve vaardigheden( o.a. Lees- en schrijfproblemen)

Spraak

-Moeite met het uitspreken van bepaalde klanken

-Slissen

-Onduidelijk spreken

-Nasaliteit

Afwijkende mondgewoonten

-Open mondgedrag

-Habitueel mondgedrag

-Verkeerd slikken- Tegen de tanden aan slikken.

Preverbale logopedie

-Eet-en drinkproblematiek bij kinderen van 0-4 jaar.

Stem

-Heesheid-schoorheid

-Benauwdheid bij het spreken